Gå til innholdet

Nybegynnerguide til 8 Game

Har du lyst til å spille poker-NMs «Rolls Royce-øvelse»? Her får du oversikt over reglene og enkle strategiske tips i alle spillene som inngår i NM-øvelsen 8 Game.

I 2016 introduserte norgesmesterskapet i poker det som kalles pokerens 'Rolls Royce', nemlig 8 Game. Som navnet tilsier, består denne turneringen av åtte forskjellige former for poker. Dette gjør 8 Game til en mer krevende turnering å vinne enn resten. Du må rett og slett kunne mer poker enn folk flest for å ha en fair sjanse her. Prestisjen i å vinne denne turneringen, er av den grunn ekstra stor.

Nils Eira, Rudi Johnsen, Marius Høgtun, Robert Kaggerud, Alf Jacobsen og Bjørn Gravlien har alle blitt norgesmestere i 8 Game. I oktober skal den fjerde norgesmesteren i 8 Game kåres. Turneringen koster 5 000 kroner, starter kl 15:00 søndag 1. oktober og spilles ferdig dagen etter.

Hvis du ikke har prøvd noe annet enn Hold ‘em, kan dette være en fin tid å teste ut de andre variantene av poker som inkluderes i 8 Game. Med litt trening blir det kanskje du som vinner NM-tittelen i 8 Game i 2023.

Her går vi igjennom reglene spill for spill, og krydrer med noen strategiske betraktninger av Daniel Negreanu, hentet fra hans «How to»-serie på YouTube:

2-7 TRIPLE DRAW:
Dette er et limit-spill og rangeringene av hendene her er opp-ned sammenlignet med Hold ‘em. I dette spillet jakter du altså på «dårlige» hender. «2-7»-delen av navnet henspiller faktisk på den beste mulige hånden, som er 7-5-4-3-2. Altså sju høy uten 6-er. Den nest beste hånden er dermed 7-6-4-3-2, altså sju høy uten 5-er. Ess telles nemlig alltid som høyt i dette spillet. Det betyr at A-2-3-4-5 ikke kvalifiserer som straight, men i stedet er ess høy.

Hver spiller får utdelt fem kort med bildesiden ned. Det spilles med dealerknapp, og den knappen avgjør hvem som begynner å by. Spilleren til venstre for knappen må poste lilleblind og spilleren som sitter enda et hakk til venstre, må poste storeblind. Spiller nummer tre til venstre for knappen, begynner spillet, enten ved å kaste hånden, syne storeblind eller poste et høyere bud. Siden dette er et limit-spill, kan ikke den første budøkningen være på mer enn storeblind.

Hvis blindene er 150-300, må det første budet før flopp og på flopp være på 300. Den neste kan da høyne til 600. Hvis en spiller ønsker å høyne etter dette igjen, høyner spilleren til 900.

På turn og river er budene det dobbelte. Da kan man altså øke med 600 per gang i dette tilfellet.

Etter hver budrunde kan spillerne bytte ut så mange av de fem kortene sine som de vil. Dette gjøres i samme rekkefølge som budgivningen. Den første til venstre for dealerknappen bytter altså først.

Etter at alle spillerne har byttet kort eller erklært at de vil stå stille, følger en ny budrunde. Dette gjentas inntil man har trukket kort tre ganger. Hvis det er mer enn en spiller igjen etter tredje runde med betting, må spillerne vise kortene sine og den som har den beste "2-7"-hånda (les: dårligste Hold ‘em-hånda) vinner potten.

NO LIMIT HOLD’EM:
Dette spillet antar vi at du allerede kan.

FIXED LIMIT HOLD ‘EM:
Dette spillet kjenner de fleste, men vi kan gå igjennom det som skiller Limit Hold ‘em fra No Limit Hold ‘em: Budgivningen.

I limit-poker er det et lite bud og et stort bud. Det lille budet brukes før flopp og på flopp, mens det store budet brukes på turn og river.

Hvis blindene er 100-200, er størrelsen på det lille budet 200. Før flopp og på flopp kan du maksimalt by 200 mer enn forrige bud. På turn og river kan du by 400 mer enn forrige bud. Det er vanligvis et tak på hvor mange ganger spillere kan by over hverandre i hver budrunde, typisk fire eller fem ganger. Når dette taket nås, kan man ikke lenger by over, men må nøye seg med å syne. Eller kaste seg, selvfølgelig.

Strategisk lønner det seg i Limit Hold ‘em nesten alltid å tre-bette hvis man skal spille hånda og ikke sitter i storeblind, mener Daniel Negreanu. Selv med små par, som det er vanlig å syne med i No Limit Hold ‘em, bør du tre-bette, ifølge Negreanu. Et lavt par spiller bra mot én motspiller eller minst fire, fordi det ofte er best hånd mot én og man får en god pris for å floppe et sett mot mange.

Par bør typisk også spilles mer aggressivt etter flopp i Limit enn i No Limit. Det samme med drag.

I tillegg lønner deg seg oftere med value-bets og sjeldnere med bløffer. Det sier seg egentlig selv.

Negreanu anbefaler også at du ikke venter på nuts for å høyne på river. Du bør høyne oftere for å få mer verdi ut av ok hender, fordi motspillerne oftere syner med svake hender.

POT LIMIT OMAHA:
Dette spillet ligner på Hold ‘em, hvor man til slutt sitter med flere kort enn man trenger og skal plukke ut de fem kortene som gir den beste hånden og ignorere de øvrige kortene.

I Omaha får hver spiller utdelt fire kort på hånden og bruke to av dem. Det kommer også fem felleskort midt på bordet som man må bruke tre av. Pokerhånden din består altså av to egne kort og tre felleskort.

Spilleren til venstre for dealer må poste lilleblind og spilleren som sitter neste hakk til venstre må poste storeblind. Alle spillerne får deretter utdelt ett og ett kort til hver spiller sitter med fire kort ned. Nå starter budgivningen.

Ettersom dette er Pot Limit, er størrelsen på budet begrenset. Minstebudet er tilsvarende lilleblind før flopp og på flopp, og tilsvarende storeblind etter turn og river. Maksimumsbudet er hele tiden begrenset til størrelsen på potten pluss det et syn eventuelt vil koste deg.

Eksempel: Hvis dere spiller 10-20 og du er førstemann til å agere på et bord med 100 kroner, kan du by fra 20 til 100 kroner. Hvis spilleren før deg har satset 60 inn i en pott som var på 100, kan du høyne med minst 60 og maksimalt 220 (Potten + budet + ditt syn). Du kan altså legge inn 60 pluss din høyning på 220.

Etter at man er ferdig med den første budgivningen deles floppen ut. Floppen er de tre første av de fem felleskortene. Når floppen er delt ut, kjøres en ny runde med budgivning. Så kommer det fjerde kortet og en ny budrunde, og til slutt det femte felleskortet og den siste budrunden.

Daniel Negreanu mener at Pot Limit Omaha, eller PLO, er et spill hvor posisjon er ekstra viktig. Hvis du får utdelt et høyt par blant dine fire kort, er det en god hånd mot enkeltspillere, men ikke nødvendigvis en hånd man bør re-raise med hvis det er mange involvert i potten.

Han trekker ellers fram starthender hvor kortene henger sammen, som 8-9-10-J (eller helst høyere), som sterke starthender, spesielt hvis de er «double suited», altså at to av kortene for eksempel er kløver og to er hjerter. Negreanu mener også at man sjelden bør kaste seg når man møter et tre-bett, og omtrent aldri hvis man sitter i posisjon. Kanadieren serverer flere strategiske PLO-tips her.

OMAHA 8 OR BETTER:
(Vi går igjennom reglene for Pot Limit Omaha (PLO) i avsnittet over her. I dette avsnittet forutsetter vi at du kan reglene for PLO. Hvis du ikke kan det, lønner det seg å lese reglene for Pot Limit Omaha først.)

Omaha 8 or Better kalles også Omaha Hi-Lo og er et spill hvor potten deles i to. Når budgivningen er ferdig og det er minst to spillere som skal vise hånden sin, går halve potten til den spilleren som har den beste hånden og den andre halvdelen til den spilleren som har beste laveste hånd, eller det som i vanlig Omaha ville ha vært den dårligste hånden, forutsatt at den er dårlig nok. For å være «dårlig» nok må den være 8 høy eller lavere, uten noen par. Flush og straight teller ikke for laveste hånd, så den beste mulige hånden man kan ha som laveste er A-2-3-4-5.

De laveste hendene telles fra toppen, hvilket betyr at en hånd med 7 høy slår en hånd med 8 høy.

Hvis ingen har en hånd som kvalifiserer som laveste, går hele potten til den spilleren med høyest hånd.

Den samme spilleren kan vinne begge halvdelene av potten. Man må som nevnt bruke to av kortene man har på hånden, men man kan bruke to forskjellige kort for den høye potten og den lave potten.

I dette spillet er det en fordel å få utdelt kort som er «double suited», altså at de fire kortene man har på hånden består av to kort i eksempelvis ruter og to kort i eksempelvis kløver, og som samtidig utgjør et essepar eller et kongepar med ess ved siden av. Ess er ekstra viktig fordi det kan brukes som det høyeste kortet i høy-hånden og det laveste i lav-hånden, og til og med gi deg beste mulige hånd både i kampen om den høye potten og den lave potten.

Du bør strengt tatt ha et ess på hånden hvis du skal se en flopp i Omaha 8 or Better, mener Negreanu.

Det er bedre å spille hender som har en sjanse til å gi deg lav-potten, fordi du da også kan vinne høy-potten, enn det er å spille høye hender, som i beste fall kun kan vinne halve potten. Høye hender bør i det minste være samlet, som for eksempel K-K-Q-J. Får du utdelt eksempelvis K-K-10-4 er dette en dårlig starthånd i Omaha 8 or Better, fordi man så ofte får straight eller flush.

RAZZ:
Dette er et limit-spill som ligner på Stud (se lenger ned), men det handler om å ha den dårligst mulige hånden. Ess teller kun som lavt kort og flush og straight er ikke med i spillet. Så den dårligste hånden du kan ha, er A-2-3-4-5.

Alle må poste en ante før kortene deles ut. Det er ikke lille- og storeblind i Razz, men i stedet noe man kaller «det lille budet» og «det store budet».

Akkurat som i Stud får hver spiller delt ut tre kort, to ned og ett opp. Det tredje kortet kalles «3rd Street» eller «Tredje gate» og budgivningen starter etter at dette kortet er utdelt.

Når man har fått tre kort, skal spilleren med det dårligste åpne kortet – kalt «dørkortet» – poste «bring in». Ettersom det i Razz er om å gjøre å få lavest mulig hånd, er det spilleren med det høyeste «dørkortet» som må poste bring in, som er tilsvarende beløp som anten. Spilleren kan velge å «fullføre» i stedet for å poste «bring in». Å «fullføre» betyr å poste et beløp tilsvarende det lille budet, som normalt er fem ganger anten.

Merk: En konge er det høyeste mulige kortet og derfor det dårligste i Razz, så hvis noen får utdelt en konge, er det denne spilleren som må poste «bring in».

Når en spiller har postet «bring in» eller «fullført», kan spillerne etter tur velge å enten kaste seg, syne eller høyne. På tredje gate må høyninger være tilsvarende det lille budet.

På fjerde gate og resten av hånda er det spilleren med den beste synlige hånda (altså den laveste) som åpner budgivningen. På fjerde gate brukes det lille budet for siste gang. På femte og sjette brukes det store.

Det sjuende kortet deles ned og er kun synlig for spilleren som eier kortet.

Strategiske tips: Hvis du får en god hånd, med mange uparede, lave kort, er det i Razz normalt bra for deg om du ser andre ha de samme lave kortene blant sine åpne kort. Spesielt hvis disse spillerne kaster seg, for det betyr at det er færre tilgjengelige lave kort for motstanderne dine.

Det motsatte er tilfellet hvis du hos motspillerne ser mange av de lave kortene som du faktisk trenger selv. Det gjør det vanskeligere for deg å utvikle en vinnerhånd.

I Razz er det viktig å representere. Det betyr at hvis du får utdelt K-Q ned og 4 opp, og ser på eksempelvis J, K og 10 hos motspillerne, vet du at de ikke har tre lave kort og kan by ut vel vitende om at motspillerne dine ikke kan utelukke at du har tre lave kort.

Generelle råd om hvilke hender som er gode, er også vanskelig å gi, fordi det er så relatert til hvilke kort du ser hos motspillerne.

SEVEN CARD STUD:
I dette spillet får man sju kort hver, hvorav tre kun er synlig for deg og fire er synlig for alle. De to første kortene man får, er vendt ned, de fire neste er vendt opp og synlig for alle, og det siste kortet er vendt ned og kun synlig for deg.

Selv om man har sju kort totalt, skal man bare bruke de fem som utgjør den beste hånda.

Først får hver spiller utdelt to kort som vender ned, som bare spilleren som har hånda kan se på, samt ett kort som vender opp og er synlig for alle rundt bordet. Spilleren med det laveste av de synlige kortene – og her teller slag; kløver er dårligst, så ruter, så hjerter og spar er best – må poste noe som kalles «bring in». Dette er normalt et lite beløp tilsvarende anten. I et 20-40-spill kan det eksempelvis være fem.

Spilleren til venstre for «bring in» må deretter agere først, enten ved å kaste seg, syne eller høyne.

Når alle rundt bordet har postet samme beløp eller kastet seg, kan neste kort deles ut. Dette kortet kalles «4th Street» og skal også legges opp, slik at alle spillerne kan se hvilket kort det er. Nå (og ut resten av hånden) starter budgivningen med den spilleren som har beste hånd av de kortene som er synlige. I Limit Stud med 20-40 som utgangspunkt, kan man nå by 20.

På «5th Street», eller «Femte gate», dobles budet igjen. I vårt eksempel betyr det at budet er 40. Det samme er tilfellet på «6th Street» eller «Sjette gate».

Til slutt kommer det sjuende kortet, som skal vendes ned og kun være synlig for deg. Her er også budet på 40 i Limit-versjonen. Hvis to eller flere spillere ender opp med samme budstørrelse, avsluttes spillet ved at man viser sin beste femkortskombinasjon av de sju kortene og gir potten til den spilleren som har best hånd.

Når det gjelder strategi, lener vi oss igjen på Daniel Negreanu for tipsene.

En viktig forskjell mellom Hold ‘em og Stud ser vi i verdien av et essepar. Mens et essepar slår et kongepar i 82 prosent av tilfellene i Hold ‘em, vinner essepar bare 66 prosent av gangene mot kongepar i Stud. Det tredje kortet spiller en stor rolle hvis det er par mot par. Et damepar med ess ved siden av har 42 prosent sjanse mot et kongepar med fem ved siden av.

Årsaken til denne forskjellen mellom Hold ‘em og Stud er at i Hold ‘em deler spillerne på fem felleskort, mens i Stud deler man ingen kort. Hvis du sitter med et par på hånda i Hold ‘em, og ender opp med to par, vil motspilleren med sitt eget par på hånden også ende opp med to par.

I Stud kan du derfor ofte få potodds til å syne, selv i tilfeller hvor du er sikker på at du ligger bak.

Det er åpenbart også viktig å legge merke til motspillernes synlige kort. Hvis du har to damer og en sekser, men det ligger en dame eller en sekser blant de åpne kortene hos motspillerne dine, er sjansen din til å forbedre hånden brått betydelig redusert. Det kan ofte være fornuftig å kaste seg i slike tilfeller, spesielt hvis du møter en spiller som trolig har konge- eller essepar.

Prinsippet er det samme for flush. Hvis du har tre hjerter, er sjansen til å få flush betydelig redusert dersom det ligger flere hjerter blant de åpne kortene til motspillerne.

En åpningshånd med tre kort i samme farge er også mye sterkere dersom disse kortene er høyere enn motspillerens synlige kort enn dersom alle tre er lavere.

STUD HI-LO:
Også kjent som Stud 8 or Better. Dette spillet er som vanlig Stud, men i likhet med Omaha 8 or Better vinner den laveste hånda halve potten i Stud Hi-Lo, forutsatt at den er kvalifisert (8 høy eller lavere). Hvis det ikke er en kvalifisert lav hånd ved «showdown», tar høy hånd hele potten.

Flush og straight teller ikke i den lave hånden, så den laveste hånden det er mulig å ha, er A-2-3-4-5. Hånden telles fra toppen, så 2-3-5-6-7 er bedre/lavere enn A-2-3-4-8 fordi 7 er lavere enn 8.

Det er typisk bedre å sikte seg inn på lav i Stud Hi-Lo, mens det i Omaha 8 or Better normalt lønner seg å sikte seg inn på den høyeste hånda.

De beste starthendene i dette spillet er for eksempel A-2-3 med to i samme sort, assortert 3-4-5 og 3-4-7 med alle i samme sort. Disse hendene gir et godt utgangspunkt for å vinne den lave hånden, samtidig som de kan vinne den høye hånden også gjennom å få straight eller flush. Også en hånd som A-A-3 er en super starthånd, som i beste fall kan gi hjelpe deg til å vinne hele potten. K-K-3 er også en god starthånd, spesielt om du møter én spiller og ikke flere.

Det lønner seg naturlig nok å spille for å «scoope» potten, altså å vinne hele hånden, både den høye og den lave potten, så hendene bør justeres deretter.

Som i mange andre av disse spillene, gjelder det også i Stud Hi-Lo å ta i bruk den informasjonen som ligger rundt bordet i form av åpne kort og tenke over hvilke muligheter disse kortene gir de andre spillerne.

Et av tipsene til Daniel Negreanu er at du faktisk bør kaste en hånd som Q-Q-3 dersom motspilleren din høyner med en K på bordet foran seg. Ettersom dette er et Hi-Lo-spill, argumenterer Negreanu at det er liten sjanse for at motspilleren høyner der uten å ha K-K.

Generelt anbefaler Negreanu at du aldri jager det som kan se ut til å bli den nest beste høye eller nest beste lave hånden.

Norgesmesterskapet I POKER

Norgesmesterskapet i poker holdes på Thon Congress Gardermoen. Pokerfestivalen arrangeres av Gynkreftforeningen og Blodkreftforeningen i samarbeid med Adlers Gate AS.

Spillested

Thon Congress Gardermoen
Balder allé 2
2060 Gardermoen
Tlf. 63 92 94 00
osloairport@thonhotels.no

Kontaktinformasjon

Norgesmesterskapet i poker
facebook.com/norgesmesterskapetipoker
Du finner oss også på Twitter og Instagram
info@norgesmesterskapetipoker.no

Kjøpsbetingelser